ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lepisorus thunbergianus sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ม.ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ใบยาวเรียว ปลายใบขมวดเป็นเกลียว และมีส่วนที่เป็นเส้นอยู่ปลายใบอีกส่วนหนึ่ง ความยาวของใบประมาณ 10-15 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นจุดเรียงเป็นระเบียบค่อนข้างไปทางปลายใบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. เฟินชนิดนี้ยังไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่ชัดเจน