lepisorus hirajishi

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lepisorus hirajishi
 
เป็นเฟินอิงอาศัย ไม่ทราบที่มาแน่ชัด จากชื่อ Hirajishi แต่น่าจะเป็นเฟินที่มีถิ่นกำในประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเหง้าเลื้อยมีเขียว มีขนสีดำปกคลุมเล็กน้อย ลักษณะสีเขียวเข้มเป็นใบเดี่ยวความยาวประมาณ 5-8 ซ.ม. โคนใบเล็กและแผ่กว้างที่ปลายใบ ซึ่งที่ปลายใบเกิดแฉกได้สองครั้ง ครั้งแรกเกิดได้ 3-4 แฉก จากนั้นเกิดได้ 2-3 แฉก อับสปอร์เกิดที่ปลายใบบริเวณที่เกิดแฉก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซ.ม.