ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum Thairooster
พบกระจายพันธุ์ในป่าดงดิบทางภาคใต้ เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามผาหิน ต้นไม้ที่มีความชื้น ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2-0.5 ซ.ม. ลักษณะใบสูงประมาณ 5- 15 ซ.ม. ปลายใบแตกเป็นแฉก ฝรั่งบอกว่าลักษณะเหมือนกับหางไก่พันธุ์ไทยของบ้านเรา