สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เฟินหางกินรี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv.

เป็นเฟินอิงอาศัย กลายพันธ์มาจาก เฟินหางนกหว้า เหง้าเลื้อยสีเขียว มีขนสีดำปกคลุม ปลายใบเป็นแฉกฝอยละเอียด เส้นในบริเวณที่เกิดแฉกเป็นสีน้ำตาลเข้ม เป็นเฟินที่พบในป่าเมืองไทย แต่ไม่สามารถบอกแหล่งที่ในที่นี้ได้ อับสปอร์เเกิดเป็นตุดทั่วหลังใบ

ปลูกเลี้ยงไม่ยาก เครื่องปลูกใช้กาบมะพร้าวสับ ถ้าอยู่ในที่มีแสงมาก ใบจะตั้งตรง