สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เมอนร์เมตเทล (ป่าฟิลิปปินส์)

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum mermetial

เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. มีขนสีดำปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว ยาวได้ 1 เมตร กว้างเฉลี่ย 10-15 ซ.ม. ส่วนค่อนข้างปลายใบแตกแฉก 2 แฉกใหญ่ จากนั้นแตกแขนงออกอีกมากมาย ปลายใบออกแฉกเป็นฝอยและเห็นเส้นใบสีดำชัดเจน อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบหลังใบ

ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก ใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับ ผมใบไม้ผุเล็กน้อย เป็นเฟินที่ชอบแสงค่อนข้างมาก