สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv.
เป็นเฟินกลายพันธุ์ ไม่ทราบที่มาที่ชัดเจน ลักษณะเหง้าสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.25 ซ.ม. มีขนสีดำปกคลุม ลักษณะใบเล็กเรียว ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ด้านหลังของปลายใบมีส่วนที่ยาวเหมือนหนวดงอกออกมา ใบกว้างประมาณ 0.5 ซ.ม. ยาว ได้ถึง 5-10 ซ.ม. สปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ แต่อาจไม่มากนัก