สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เฟินตาข่ายปลายแฉก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum musifolium sp.
ไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แน่ชัด ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีดำปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม. ใบเป็นใบเดี่ยว เส้นใบสีดำ ตัดกับสีของใบที่เป็นสีเขียวอ่อนทำให้มองเห็นลักษณะเหมือนต่าข่าย ใบยาวประมาณ 1 ฟุต ปลายใบแตกเป็นแฉกได้หลานแฉก อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ