สกุล Niphidium
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Niphidium crassifolium

พบขึ้นตามต้นไม้และโขดหินที่มีความชุ่มชื่น ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นๆ มีขนสีน้ำตาลเป็นมันปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่มีก้านใบที่ยาว ก้านใบสีขาว เส้นใบที่ออกมาจากก้านกลางใบเป็นสีดำ ใบมีลักษณะเป็นคลื่นตามเส้นใบที่ขวางกับก้านกลางใบ ใบยาวได้ถึง 1 ฟุต กว้าง ได้ถึง 5 ซ.ม.อับสปอร์เกิดเป็นจุดวงกลม เรียงเป็นระหว่างเส้นใบ