ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium azaricum
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้หรือโขดหินในป่าดงดิบทางภาคเหนือ เลื้อยเหง้าเลื้อย มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบยาว 10-15 ซ.ม. ใบเป็นแบบ Pinnate ค่อนข้างหนา ความกว้าง ยาวของใบประมาณ 10 x 15 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นแนวตามยาวของเส้นใบ ลักษณะอับสปอร์เป็นตุ่มนูนขึ้นมาได้หลังใบ