ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium fallen

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย ไมทราบข้อมูลที่มา ลักษณะเหง้าเลื้อย ไม่ยาวนัก มีเกล็ดทองปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซ.ม. โคนก้านใบมีเกล็ดสีทองปกคลุมประปราย ก้านใบยาวได้ถึง 50 ซ.ม. ลักษระใบเป็นแบบใบประกอบขนนก 1 ชั้น ใบประกอบออกแฉกได้ 3 ครั้ง ปลายใบแตกเป็นฝอย อับสปอร์เกิดเรียงตามเส้นใบเป็นคู่

ปลูกเลี้ยงไม่ยาก ใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับ ชอบแสงมาก