ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium microrhizoma
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดงดิบชื้น ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 - 2,300 ในภาคเหนือของไทย เป็นเฟินที่หายาก ขึ้นตามต้นไม้ที่มีมอสปกคลุม ลักษณะใบเหมือนเฟินใบมะขาม ก้านใบยาว 10-15 ซ.ม.ใบ 35-45 คู่ อับสปอร์เป็นวงกลมเกิดค่อนข้างไปทางปลายใบ เส้นผ่าศูนย์กลางของเหง้าประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม แต่ที่ปลายเหง้าเป็นขนสีขาว