ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia hastata
ไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่ชัดเจน ลักษณะเหง้าเลื้อยไม่ยาวนัก ที่ปลายเหง้ามีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบสีดำ ยาว 5-10 ซ.ม. ใบเป็นแบบใบเดี่ยว แตกแฉกเป็น 3 แฉก มีขนสีขาวปกคลุม ใบกว้าง 5-10 ซ.ม. ด้านหลังใบเป็นสีน้ำตาล