ชื่อไทย :

ไพโรเซียใบจีบ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pryrrosia lingue cv.

กำเนิดที่ญี่ปุ่นครับ ลักษณะเหง้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีขาวปกคลุมที่ปลายเหง้า จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ก้านเขียวมีขนสีขาวปกคลุม ใบยาวประมาณ 10 ซ.ม. ความยาวรวมใบประมาณ 20 ซ.ม. ด้านหลังใบสีขาว ขอบใบเป็นจีบรอบใบ อับสปอร์เกิดเป็นเกิดเป็นจุดชิดกันตั้งแต่กลางใบจนถึงปลายใบ