ชื่อไทย :

เฟินเจ้างูเขียว

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia adnascens
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะติดอยู่กับต้นไม้ในป่าดงดิบที่มีความชุ่มชื้นสูง เหง้าเป็นสีน้ำตาล เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 1-2 มม. เลื้อยไปตามต้นไม้ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวหนามาก ห้อยย้อยลงมาดูคล้ายกับงูเขียว ใบที่ไม่มีสปอร์จะสั้นกว่าใบที่มีสปอร์ กลุ่มของอับสปอร์เกิดทางขอบปลายใบคล้ายรูปตัววี เฟินชนิดนี้กลายพันธุ์ทำได้หลายรูปแบบ