ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

pyrrosia piloselloides
เป็นเฟินอิงอาศัย พบใบประเทศฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินนี อินโดนีเซีย อินเดีย ลักษณะเหง้าเลื้อย มีขนสีขาวปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ม.ม. ม ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ค่อนข้างกลม แข็งและหนา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซ.ม. ใบมีขนสีขาวปกคลุมหนา อาจมองเห็นเป็นเงาสีน้ำตาลเมื่อใบเริ่มมีอายุมากขึ้น หลังใบมีขนสีขาว เหลือบน้ำตาลปกคลุมหนาเช่นกัน ใบที่เกิดสปอร์ มีลักษณะเรียวยาว ยาวปนะมาณ 4-10 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม อับสปอร์เกิดเป็นจุด ตั้งแต่กลางใบไปจนถึงปลายใบ