ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

pyrrosia sheareri(Bak.) ching
เป็นเฟินอิงอาศัย ใบประเทศไทยพบในป่าดงดิบทางภาคเหนือ ลัก๋ณะเหง้าเลื้อยสั้น มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว แข็งและหนา ก้านใบยาว 5-10 ซ.ม. ความยาวของใบรวมกับก้านอาจยาวได้กว่าฟุต กว้าง 5-8 ซ.ม. ใบสีเขียวเข้ม ช่วงใบที่ต่อกับก้านมีลักษณะขมวดเข้าหากัน เหมือนก้นหอย ก้านใบและก้านกลางใบสีขาว เส้นใบที่ออกจากกลางใบก็มีลักษระสีขาว ด้านหลังใบเป็นสีน้ำตาล อัมสปอร์เกดิเป็นจุด ตั้งแต่กลางค่อนไปทางกลางใบไปจนถึงปลายใบ