สกุล serpocaulon
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

serpocaulon levigatum

ลักษณะเหง้าเลื้อย สีเขียวอมฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลขึ้นเป็นจุดประปรายทั่วเหง้า ใบเป็นใบเดี่ยว ก้านยาวประมาณ 5-8 ซ.ม. ก้านรวมใบยาวปมาณ 10-15 ซ.ม. กว้าว 4-6 ซ.ม. ใบมีขนปกคลุมเล็กน้อย ด้านหลังใบเป็นสีขาวนวล อับสปอร์เกิดเป็นจุด ที่บริเวณใกล้เส้นกลางใบ

ผู้รู่บางท่านบอกว่าเฟินชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในเขตประเทศแถบอเมริกาใต้