สกุล Colysis
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Colysis elliptica f. crispa-variegata

ลักษณะเหง้าสีเขียวมีขนสีดำปกคลุมเลื้อยสั้นๆ ไปตามพื้นดิน ก้านสีเขียวใบยาวประมาณ 5-8 ซ.ม. ลักษณะใบเป็นแบบ pinate กว้างประมาณ 10-15 ซ.ม. ยาว 10-20 ซ.ม. ใบแต่ละด้านที่ออกจากก้านใบเกิดตรงกัน ปลายใบแยกเป็นแฉกได้ถึง 4 ครั้ง อับสปอร์เกิดเป็นเส้นทำมุม 45 องศากับเส้นใบ

ลักษณะเด่นของเฟินชนิดี้คือเมื่อถึงฤดูหนาวปลายใบจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

แต่การสังเกตจากการปลูกเลี้ยงในเมืองไทยใบจะเป็นเปลี่ยนสีขาวในช่วงฤดูฝน