สกุล Compyloneurum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Campyloneurum agustifolium

พบขึ้นตามต้นไม้และโขดหินที่มีความชื้นในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียวมีขนสีน้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม.ลักษระใบเป็นใบเดี่ยว มีขนเป็นจุดสีขาวขึ้นเล็กน้อย ใบบยาว 30-40 ซ.ม. ใบกว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นแถวตามเส้นใบไม่ค่อยเป็นระเบียบ ตั้งแต่โคนใบจนถึงปลายใบ

ไม่ทราบถิ่นกำเนิดที่แน่ชัด