สกุล Compyloneurum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Campyloneurum sphenoides

พบขึ้นตามต้นไม้และโขดหินที่มีความชื้นในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียวมีขนสีน้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม.ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว เป็นมัน ใบบยาว 20-30 ซ.ม. ใบกว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นแถวตามเส้นใบไม่ค่อยเป็นระเบียบ ตั้งแต่โคนใบจนถึงปลายใบ

พบในภาคเหนือของประเทศไทย