สกุล Lecanoptris
   

ชื่อไทย :

ตาลมังกรใหญ่

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lecanopteris crustacea
เป็นเฟินอิงอาศัยพบตามป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่มีความชื้น ส่วนใหญ่พบขึ้นกับเฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง เป็นเฟินที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนัก ลักษณะเหง้ามีสีเขียว แตกแขนงไปได้เรื่อยๆ ที่ปลายเหง้ามีขนสีทองบางๆ ปกคลุม มีจุดสีน้ำตาลเล็กทั่วทั้งเหง้า ภายในเหง้ากลวง มดชอบเข้ามาอยู่อาศัยเหมือนกับเฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง ลักษณะใบเป็นพูยาวเห็นเส้นกลางใบ และเส้นใบสีดำ หรือน้ำตาลแก่ได้ชัดเจน ใบยาวได้ถึง 1 ฟุต กว้างได้ถึง 12 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นวงกลม เรียงขนานไปกับเส้นใบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ม.ม. ปลูกเลี้ยงได้ค่อนข้างยากต้องได้ความชื้น และแสงที่เหมาะสม