ชื่อไทย :

เฟินแก็ปปืน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phymatodes nigrescens
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะทางภาคใต้พบได้ไม่ยากนัก ลักษณะเหง้ามีสีเขียว เลื้อยไปตามโขดหิน หรือต้นไม้ที่มีความชุ่มชื้น ก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร ความกว้างของใบอาจกว้างถึง 50 ซ.ม. ลักษณะของอับสปอร์คล้ายกับแก็ปปืน ปลูกเลี้ยงยากพอสมควร