ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorium (Phymatodes) grossum
เฟินชนิดนี้กลายน่าจะกลายพันธุ์มาจาก Microsorium (Phymatodes) grossum ลักษณะขอบใบหยักเป็นคลื่น รูปใบโค้งงอ เหง้าเลื้อยสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลาง .05-1 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุมประปราย