ชื่อไทย :

เฟินหลังสวนกลายพันธุ์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phymatodes sp
เฟินนี้ยังไม่มีชื่อเป็นทางการพบกลายพันธุ์ที่สวนแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ลักษณะโดยทั่วไปคล้านเฟินหลังสวน หรือเฟินยาแพก เหง้าสีเขียวเลื้อยยาว มีขนสีน้ำตาลแก่ปกคลุมห่างๆลักษณะเป็นใบเดี่ยว มีก้านสีเขียวยาว 10-15 ซ.ม. ความกว้างของใบประมาณ 10-15 ซ.ม. ใบเป็น ขอบใบเป็นลอน และมีแฉกออกมารอบใบ ยังไม่เคยเห็นอัปสปอร์ของเฟินชนิดนี้