ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phymatodes sp.
เป็นเฟินที่พบตามพื้น และตามต้นไม้ในป่าดงดิบ ทางภาคเหนือ ไม่มีชื่อที่ชัดเจน ลักษณะเหง้าสีเขียว เส้นผ่าศูนกลางประมาณ 4-5 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุมค่อนข้างยาว ใบเป็นแบบประกอบขนนกชั้นเดียว รูปทรงของใบกว้าง และโค้งมน เส้นในสีดำเห็นชัด เหมือนร่างแห ใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้าง 5-10 ซ.ม. อับสปอร์เป็นจุดวงกลม เรียงเป็นระเบียบตามความยาวทั้งสองด้านของก้านใบประกอบ