ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

selaginella versicolor
   
พบได้ในป่าที่มีดิบชื้น ในภาคใต้ของไทย ชอบขึ้นตามหน้าผาดินที่ชุ่มชื้น ลำต้นใหญ่ สีน้ำตาลตั้งตรง มีใบเล็กๆ ติดอยู่ส่วนที่เรียกกันว่าลำต้น ใบสีเขียวเข้ม ใบเป็นแบบใบประกอบขนนก 2 ชั้น กว้างประมาณ 10-15 ซ.ม. ยาว 10-20 ซ.ม. เป็นเฟินที่ปลูกปลูกเลี้ยงไม่ยาก