สกุล Diplazium

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Diplazium cristatum sp.
พบขึ้นอยู่ตามริมน้ำ หรือบริเวณร่มครึ้มที่มีใบไม้ทับถม เหง้าตั้งตรงมีขนสีดำปกคลุม มีรากยาวจากปลายเหง้าลงมาด้านล่าง โคนก้านใบสีดำ มีขนสีดำปกคลุม ก้านใบยาวประมาณ 20 ซ.ม. ความกว้างของใบรวมประมณ 8-10 ซ.ม. ลักษณะใบเป็นแบบขนนก กว้างประมาณ 1-2 ซ.ม. ยาว 5 ซ.ม. มีสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงินเป็นมันเงา ลักษณใบที่เกิดตรงข้ามจะอยู่เยื้องกัน ใบสุดท้ายที่อยู่โคนก้านใบมีลักษณะชี้ลงด้านล่าง เฟินชนิดนี้พบได้ใบป่าดงดิบทางภาคตะวันออก และทางภาคใต้ของไทย