สกุล Woodsia

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Woodsia polystichiodes

พบขึ้นอยู่ตามพื้นดินที่มีใบไม้ทับถม มีเหง้าเลื้อยใต้ดิน ดูเผินๆ ลักษณะเหมือนเฟินใบมะขาม ใบเป็นแบบใบประกอบขนนกชั้นเดียว ก้านยาวได้ถึง 80 ซ.ม. ก้านมีขนสีขาวปกคลุม บริเวณโคนใบเป็นรูปหยัก ขอบใบเป็นรอยหยักเหมือนฟันเลื้อย ผิวของใบส่วนที่ติดกับก้านประกอบเป็นรอยนูนจนถึงปลายใบ ปลายใบเป็นรูปทรงยาว ขอบใบเป็นรอยหยักเช่นกัน อับสปอร์เกิด เป็นขีดยาว เป็นระยะรอบขอบใบ

พบใบป่าดงดิบทางภาคเหนือของประเทศไทย