ภาพเฟินที่คุณดาวไปสำรวจในพื้นที่ใน อ.ทองผาภูมิ และเหมืองปิล็อค ในจังหวัดกาญจนบุรี ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ที่เอื้อเฟื้อภาพมาให้คนรักเฟินได้ดูกันมากมาย
   
เหมืองปิล็อค
Adiantum philippense
 Angiopteris evecta
Arachniodes spectabilis Arachniodes spectabilis
Araiostegia imbricata
Asplenium crinicaule
Asplenium yoshinagae Belvisia mucronata
Blechnum orientale L.
Chelilanthes tenuifolia
Crypsinus cruciformis Crypsinus rhynchophyllus
Cyathea gigante
Davallia trichomanoides
Dicranopteris linearis (Burm. F.) Huperzia hamiltonii
Loxogramme avenia
Lycopodiella cernua (L.)

Nephrolepis delicatula

Oleandra musifolia
Pityrograma calomelanos (L.) Link.
Pyrrosia heteractis