สวนเฟินของคุณนม!..เอ้ยคุณพนม เพื่อนผม

   

เริ่มร่มรื่นขึ้นเรื่อย ๆ

   

ชายผ้าสีดาของต่างประเทศต้นนี้ เจ้าของภูมิใจนักหนา

   

นาคราชฟิจิ ที่เจ้าของคุยนัก คุยหนา ว่างดงามมากนัก